СТМ „МЕДИЛАВОР 2“ ООД

Мултидисциплинарен екип от специалисти - лекари, инженери, икономисти, работещи по утвърдени процедури.

Адрес по регистрация: 4400 гр. Пазарджик, ул. Пирдоп 4
Офиси:
  • гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 3
  • Гр. Пловдив, ул. Иван Вазов 40

Партньори:

Нашата цел

Подпомагане на работодателите в стремежа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.

Нашата цел

Какво казват клиентите за нас ...

Референции от нашите клиенти

Търсене