СТМ „МЕДИЛАВОР 2“ ООД

Мултидисциплинарен екип от специалисти - лекари, инженери, икономисти, работещи по утвърдени процедури.

Адрес по регистрация: 4400 гр. Пазарджик, ул. Пирдоп 4
Офиси:
  • гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 3
  • Гр. Пловдив, ул. Иван Вазов 40

Нашата цел

Подпомагане на работодателите в стремежа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите.

Нашата цел

Какво казват клиентите за нас ...

Референции от нашите клиенти

© 2023 СТМ „МЕДИЛАВОР 2“ ООД - служба по трудова медицина

OP EU_FUND

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6409-C01, Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: МЕДИЛАВОР 2 ООД

Обща стойност: 3 400,00 лв., от които 2 890,00 лв. европейско и 510,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020 г.

Край: 04.11.2020 г.