Референции

Референции

Съдържание

Какво казват клиентите за нас


„ЕНЕРДЖИ-КА“ ЕООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ЕНЕРДЖИ-КА“ ЕООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от нивото на обслужването и качеството на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ЕЛЕКТРО ПЛЮС“ ООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от нивото на обслужването и качеството на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„ВИОМОДА“ ЕООД, гр. Пловдив

С настоящата референция   ръководството на „ВИОМОДА“ ЕООД, гр. Пловдив декларира своята удовлетвореност от качеството на обслужването на предоставените консултантски услуги от Службата по трудова медицина „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив.


„Техномонтаж“ ЕООД, гр. Асеновград

При съвместната ни дейност сме се доверили на техния професионализъм и компетентност в областта на здравословните и безопасни условия на труд, които със съвместни усилия се стремим да постигнем за нашите работници и служители.

РЕФЕРЕНЦИЯ  


„Транемо - Амицбол корпорейшън“ ООД, гр. Пловдив

Настоящата референция   се издава от ръководството на „Транемо - Амицбол корпорейшън“ ООД, гр. Пловдив като декларира своята удовлетвореност от качеството на обслужването на предоставените консултантски услуги от СТМ „МЕДИЛАВОР“ ЕООД, гр. Пловдив. В периода 2015 г. - 2016 г. поетите ангажименти от страна на службата по трудова медицина са изпълнявани професионално и в срок.

© 2020 СТМ „МЕДИЛАВОР“ ЕООД - служба трудова медицина

Търсене