Полезна информация относно COVID-19

Corona-Covid-19.jpg

Полезна информация относно COVID-19

 • 1-COVID-19 png Често измивайте ръцете си със сапун и дезинфектант!
 • 1-COVID-19 png Избягвайте близък контакт!
 • 1-COVID-19 png Останете у дома, ако сте болен!
 • 1-COVID-19 png Покривайте устата и носа си при кихане и кашляне!
 • 1-COVID-19 png Носете маска за лице, ако сте болен!
 • 1-COVID-19 png Почиствайте и дезинфектирайте редовно!

10 прости правила за предотвратяване на разпространението на Коронавирус-19 (COVID-19)

 1. Измервайте телесната температура на входа на дружеството. Не допускайте влизането на работещи и външни посетители с температура над 37,0°С. Не допускайте влизане на външни лица без маски.
 2. Поставете плакати, които насърчават работещите да остават вкъщи, когато са болни със симптоми на коронавирус (температура над 37,0°С, кашлица, затруднено дишане).
 3. Поставете на видни места информационни постери, които насърчават миенето на ръце (със сапун и вода за най-малко 20 секунди) и дезинфектирането им (с дезинфектант на алкохолна основа с най-малко 60-95% алкохол).
 4. Осигурете на достъпни за всички работещи места сапун, вода и дезинфектант и при необходимост осигурете маски.
 5. Направете график за по-често почистване дезинфектиране на работните места, помещенията за почивка и хранене, дръжките на вратите и други общодостъпни повърхности и предмети, дезинфектиране на санитарно-битовите помещения с хлорна вар.
 6. Редовно да се проветряват работните помещения.
 7. Ограничете преките контакти между работещите и на работещите с външни лица.
 8. Организирайте изолиране на разболяло се лице на територията на дружеството със симптоми на коронавирус или грип до идване на здравните служби.
 9. Осигурете тъкани и кошчета за отпадъци, облицовани с найлонов плик, така че да могат да се изпразнят, без да контактуват със съдържанието им.
 10. Ограничете пътуванията в региони с разпространение на коронавирус.

Как се пренася COVID-19

Как да се предпазим от COVID-19

ИНСТРУКЦИЯ - място за изолация

План за действие

COVID-19: Препоръки към предприятията (.docx)

РЕШЕНИЕ №РД-20-45/17.03.2020 г. на Областния кризисен щаб - Пловдив

Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. на Министъра на МТСП

© 2023 СТМ „МЕДИЛАВОР 2“ ООД - служба по трудова медицина

OP EU_FUND

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-6409-C01, Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: МЕДИЛАВОР 2 ООД

Обща стойност: 3 400,00 лв., от които 2 890,00 лв. европейско и 510,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.08.2020 г.

Край: 04.11.2020 г.